ĐỀ ĐẦU-ĐUÔI MIỀN BẮC

SOI CẦU MIỀN BẮC VIP

Bạn đừng đắn đó bạn bỏ ra bao nhiêu tiền cho một con số, mà hãy nghĩ tới con số đó gúp bạn thắng được bao nhiêu tiền. Vì vậy đừng tiếc tiền mà không lấy số từ chúng tôi. Rất nhiều a/e đã vô bờ an toàn từ những con số của chúng tôi

 DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC 500.000 VNĐ

Các bạn sẽ nhận được số từ 9h – 18h
Hỗ trợ: Vettel, Mobi, Vina, Gate, VNMobile..

 CÁC BẠN CÓ THỂ CỘNG DỒN THẺ CÀO

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ NẠP THẺ.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY    
27/03/2020  Đầu Đuôi 5 Win Đầu 5 Đuôi 5
26/03/2020  Đầu 0 Đuôi 1 Miss
25/03/2020  Đầu 4 Đuôi 8 Miss
24/03/2020  Đầu 7 Đuôi 8 Win Đầu 7 Đuôi 8
23/03/2020  Đầu 5 Đuôi 3 Win Đuôi 3
22/03/2020  Đầu 8 Đuôi 3 Miss
21/03/2020  Đầu 4 Đuôi 9 Miss
20/03/2020  Đầu 3 Đuôi 6 Win Đầu 3 Đuôi 6
19/03/2020  Đầu 7 Đuôi 4 Win Đầu 7 Đuôi 4
18/03/2020  Đầu 8 Đuôi 9 Win Đầu 8 Đuôi 9
17/03/2020  Đầu 6 Đuôi 8 Win Đầu 6
16/03/2020  Đầu 2 Đuôi 2 Win Đầu Đuôi 2
15/03/2020  Đầu 0 Đuôi 1 Win Đầu 0 Đuôi 1
14/03/2020  Đầu 2 Đuôi 8 Miss
13/03/2020  Đầu 1 Đuôi 7 Win Đầu 1
12/03/2020  Đầu 5 Đuôi 4 Win Đầu 5
11/03/2020  Đầu 2 Đuôi 4 Win Đầu 2 Đuôi 4
10/03/2020  Đầu 4 Đuôi 9 Win Đầu 4 Đuôi 9
09/03/2020  Đầu 7 Đuôi 3 Win Đầu 7 Đuôi 3
08/03/2020  Đầu 9 Đuôi 8 Miss
07/03/2020  Đầu 7 Đuôi 1 Miss
06/03/2020  Đầu 5 Đuôi 4 Win Đầu 5 Đuôi 4
05/03/2020  Đầu 9 Đuôi 1 Win Đầu 9 Đuôi 1
04/03/2020  Đầu 0 Đuôi 8 Miss
03/03/2020  Đầu 5 Đuôi 7 Miss
02/03/2020  Đầu 8 Đuôi 7 Win Đầu 8 Đuôi 7
01/03/2020  Đầu 3 Đuôi 5 Win Đầu 3 Đuôi 5
29/02/2020  Đầu 0 Đuôi 5 Win Đầu 0 Đuôi 5
28/02/2020  Đầu 8 Đuôi 2 Win Đầu 8 Đuôi 2
27/02/2020  Đầu 6 Đuôi 9 Miss
26/02/2020  Đầu 9 Đuôi 8 Miss
25/02/2020  Đầu 7 Đuôi 6 Win Đầu 7 Đuôi 6
24/02/2020  Đầu 0 Đuôi 9 Win Đầu 0 Đuôi 9
23/02/2020  Đầu 4 Đuôi 6 Win Đầu 4
22/02/2020  Đầu 1 Đuôi 2 Miss
21/02/2020  Đầu 7 Đuôi 5 Miss
20/02/2020  Đầu 0 Đuôi 4 Win Đầu 0 Đuôi 4
19/02/2020  Đầu 9 Đuôi 8 Win Đầu 9 Đuôi 8
18/02/2020  Đầu 2 Đuôi 6 Win Đuôi 6
17/02/2020  Đầu 1 Đuôi 7 Win Đầu 1 Đuôi 7
16/02/2020  Đầu 7 Đuôi 6 Win Đầu 7 Đuôi 6
15/02/2020  Đầu 0 Đuôi 2 Miss
14/02/2020  Đầu 0 Đuôi 8 Miss
13/02/2020  Đầu 3 Đuôi 2 Win Đầu 3 Đuôi 2
12/02/2020  Đầu 4 Đuôi 7 Win Đầu 4 Đuôi 7
11/02/2020  Đầu 2 Đuôi 1 Miss
10/02/2020  Đầu 0 Đuôi 8 Miss
09/02/2020  Đầu Đuôi 7 Win Đầu 4 Đuôi 7
08/02/2020  Đầu Đuôi 1 Win Đầu 9 Đuôi 1
07/02/2020  Đầu 1 Đuôi 9 Miss
06/02/2020  Đầu 4 Đuôi 3 Miss
05/02/2020  Đầu 4 Đuôi 5 Win Đuôi 5
04/02/2020  Đầu Đuôi 0 Win Đầu 1 Đuôi 0
03/02/2020  Đầu Đuôi 7 Win Đầu 0 Đuôi 7
02/02/2020  Đầu 4 Đuôi 8 Miss
01/02/2020  Đầu Đuôi 0 Win Đầu Đuôi 0
31/01/2020  Đầu Đuôi 5 Win Đầu Đuôi 5
30/01/2020  Đầu 7 Đuôi 6 Miss
29/01/2020  Đầu 3 Đuôi 8 Miss
28/01/2020  Đầu Đuôi 0 Win Đầu 4 Đuôi 0
 24-25-26-27  CHÚC MỪNG NĂM MỚI  NGHỈ TẾT
23/01/2020  Đầu Đuôi 5 Win Đầu 7 Đuôi 5
22/01/2020  Đầu Đuôi 8 Win Đầu 4
21/01/2020  Đầu 3 Đuôi 8 Miss
20/01/2020  Đầu 6 Đuôi 9 Miss
19/01/2020  Đầu Đuôi 1 Win Đầu 2 Đuôi 1
18/01/2020  Đầu Đuôi 6 Win Đầu 0 Đuôi 6
17/01/2020  Đầu 9 Đuôi 5 Miss
16/01/2020  Đầu Đuôi 2 Win Đầu 8 Đuôi 2
15/01/2020  Đầu Đuôi 0 Win Đầu 1 Đuôi 0
14/01/2020  Đầu 2 Đuôi 6 Miss
13/01/2020  Đầu 1 Đuôi 9 Miss
12/01/2020  Đầu Đuôi 0 Win Đầu 8 Đuôi 0
11/01/2020  Đầu Đuôi 8 Win Đầu 5 Đuôi 8
10/01/2020  Đầu 7 Đuôi 8 Miss
09/01/2020  Đầu Đuôi 4 Win Đầu 7 Đuôi 4
08/01/2020  Đầu Đuôi 4 Win Đầu 0 Đuôi 4
07/01/2020  Đầu 7 Đuôi 8 Miss
06/01/2020  Đầu 3 Đuôi 6 Miss
05/01/2020  Đầu 2 Đuôi 6 Win Đầu 2
04/01/2020  Đầu 4 Đuôi 9 Win Đầu 4 Đuôi 9
03/01/2020  Đầu 4 Đuôi 3 Win Đầu 4 Đuôi 3
02/01/2020  Đầu 8 Đuôi 5 Miss
01/01/2020  Đầu 4 Đuôi 6 Miss