ĐỀ ĐẦU-ĐUÔI MIỀN BẮC

SOI CẦU MIỀN BẮC VIP

Bạn đừng đắn đó bạn bỏ ra bao nhiêu tiền cho một con số, mà hãy nghĩ tới con số đó gúp bạn thắng được bao nhiêu tiền. Vì vậy đừng tiếc tiền mà không lấy số từ chúng tôi. Rất nhiều a/e đã vô bờ an toàn từ những con số của chúng tôi

 DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC 500.000 VNĐ

Các bạn sẽ nhận được số từ 9h – 18h
Hỗ trợ: Vettel, Mobi, Vina, Gate, VNMobile..

 CÁC BẠN CÓ THỂ CỘNG DỒN THẺ CÀO

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ NẠP THẺ.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY    
 24-25-26-27  CHÚC MỪNG NĂM MỚI  NGHỈ TẾT
23/01/2020  Đầu Đuôi 5 Win Đầu 7 Đuôi 5
22/01/2020  Đầu Đuôi 8 Win Đầu 4
21/01/2020  Đầu 3 Đuôi 8 Miss
20/01/2020  Đầu 6 Đuôi 9 Miss
19/01/2020  Đầu Đuôi 1 Win Đầu 2 Đuôi 1
18/01/2020  Đầu Đuôi 6 Win Đầu 0 Đuôi 6
17/01/2020  Đầu 9 Đuôi 5 Miss
16/01/2020  Đầu Đuôi 2 Win Đầu 8 Đuôi 2
15/01/2020  Đầu Đuôi 0 Win Đầu 1 Đuôi 0
14/01/2020  Đầu 2 Đuôi 6 Miss
13/01/2020  Đầu 1 Đuôi 9 Miss
12/01/2020  Đầu Đuôi 0 Win Đầu 8 Đuôi 0
11/01/2020  Đầu Đuôi 8 Win Đầu 5 Đuôi 8
10/01/2020  Đầu 7 Đuôi 8 Miss
09/01/2020  Đầu Đuôi 4 Win Đầu 7 Đuôi 4
08/01/2020  Đầu Đuôi 4 Win Đầu 0 Đuôi 4
07/01/2020  Đầu 7 Đuôi 8 Miss
06/01/2020  Đầu 3 Đuôi 6 Miss
05/01/2020  Đầu 2 Đuôi 6 Win Đầu 2
04/01/2020  Đầu 4 Đuôi 9 Win Đầu 4 Đuôi 9
03/01/2020  Đầu 4 Đuôi 3 Win Đầu 4 Đuôi 3
02/01/2020  Đầu 8 Đuôi 5 Miss
01/01/2020  Đầu 4 Đuôi 6 Miss
31/12/2019  Đầu 0 Đuôi 8 Win Đầu 0 Đuôi 8
30/12/2019  Đầu 8 Đuôi 8 Win Đầu 8 Đuôi 8
29/12/2019  Đầu 2 Đuôi 3 Miss
28/12/2019  Đầu 0 Đuôi 5 Win Đầu 0
27/12/2019  Đầu 7 Đuôi 7 Win Đầu 7 Đuôi 7
26/12/2019  Đầu 3 Đuôi 9 Win Đầu 3 Đuôi 9
25/12/2019  Đầu 7 Đuôi 6 Miss
24/12/2019  Đầu 4 Đuôi 4 Miss
23/12/2019  Đầu 5 Đuôi 9 Miss
22/12/2019  Đầu 4 Đuôi 2 Win Đầu 4 Đuôi 2
21/12/2019  Đầu 7 Đuôi 0 Miss
20/12/2019  Đầu 8 Đuôi 4 Win Đầu 8 Đuôi 4
19/12/2019  Đầu 6 Đuôi 0 Miss
18/12/2019  Đầu 1 Đuôi 6 Miss
17/12/2019  Đầu 2 Đuôi 2 Win Đầu 2 Đuôi 2
16/12/2019  Đầu 6 Đuôi 8 Win Đầu 6 Đuôi 8
15/12/2019  Đầu 0 Đuôi 6 Win Đầu 0 Đuôi 6
14/12/2019  Đầu 9 Đuôi 1 Win Đầu 9
13/12/2019  Đầu 2 Đuôi 1 Miss
12/12/2019  Đầu 4 Đuôi 7  Win Đầu 4 Đuôi 7
11/12/2019  Đầu 8 Đuôi 5  Win Đầu 8 Đuôi 5
10/12/2019  Đầu 2 Đuôi 5 Miss
09/12/2019  Đầu 7 Đuôi 6 Win Đầu 7 Đuôi 6
08/12/2019  Đầu 4 Đuôi 0 Win Đầu 4 Đuôi 0
07/12/2019  Đầu 2 Đuôi 9 Miss
06/12/2019  Đầu 1 Đuôi 5 Miss
05/12/2019  Đầu 6 Đuôi 7 Win Đầu 6 Đuôi 7
04/12/2019  Đầu 0 Đuôi 1 Miss
03/12/2019  Đầu 4 Đuôi 6 Miss
02/12/2019  Đầu 9 Đuôi 7 Win Đầu 9 Đuôi 7
01/12/2019  Đầu 8 Đuôi 7 Win Đầu 8 Đuôi 7
30/11/2019  Đầu 1 Đuôi 5 Miss
29/11/2019  Đầu 2 Đuôi 6 Miss
28/11/2019  Đầu 3 Đuôi 2 Win Đầu 3 Đuôi 2
27/11/2019  Đầu 5 Đuôi 7 Win Đầu 5 Đuôi 7
26/11/2019  Đầu 1 Đuôi 4 Miss
25/11/2019  Đầu 6 Đuôi 8 Win Đầu 6 Đuôi 8
24/11/2019  Đầu 4 Đuôi 2 Win Đầu 4 Đuôi 2
23/11/2019  Đầu 0 Đuôi 6 Win Đuôi 6
22/11/2019  Đầu 7 Đuôi 8 Win Đầu 7 Đuôi 8
21/11/2019  Đầu 1 Đuôi 5 Win Đầu 1 Đuôi 5
20/11/2019  Đầu 7 Đuôi 3 Miss
19/11/2019  Đầu 4 Đuôi 9 Win Đầu 4
18/11/2019  Đầu 8 Đuôi 3 Win Đầu 8
17/11/2019  Đầu 9 Đuôi 6 Miss
16/11/2019  Đầu 7 Đuôi 9 Miss
15/11/2019  Đầu 3 Đuôi 5 Miss
14/11/2019  Đầu 9 Đuôi 3 Miss
13/11/2019  Đầu 8 Đuôi 5 Miss
12/11/2019  Đầu 5 Đuôi 6 Miss
11/11/2019  ĐầuĐuôi 6 Win Đầu 1 Đuôi 6
10/11/2019  Đầu 3 Đuôi 4 Miss
09/11/2019  Đầu Đuôi 2 Win Đầu 0 Đuôi 2
08/11/2019  Đầu Đuôi 2 Win Đầu 9 Đuôi 2
07/11/2019  Đầu Đuôi 4 Win Đầu 2 Đuôi 4
06/11/2019  Đầu 6 Đuôi 8 Miss
05/11/2019  Đầu 2 Đuôi 8 Miss
04/11/2019  Đầu Đuôi 3 Win Đầu 4 Đuôi 3
03/11/2019  Đầu 5 Đuôi 6 Miss
02/11/2019  Đầu Đuôi 4 Win Đầu 9 Đuôi 4
01/11/2019  Đầu Đuôi 8 Win Đầu 6 Đuôi 8
31/10/2019  Đầu Đuôi 2 Win Đầu 6 Đuôi 2
30/10/2019  Đầu 6 Đuôi 8 Win Đuôi 8
29/10/2019  Đầu Đuôi 2 Win Đầu 4 Đuôi 2
28/10/2019  Đầu Đuôi 9 Win Đầu 3 Đuôi 9
27/10/2019  Đầu 2 Đuôi 6 Win Đuôi 6
26/10/2019  Đầu Đuôi 9 Win Đầu 0 Đuôi 9
25/10/2019  Đầu 1 Đuôi 9 Miss
24/10/2019  Đầu 4 Đuôi 5 Miss
23/10/2019  Đầu 5 Đuôi 8 Win Đầu 5
22/10/2019  Đầu 2 Đuôi 7 Win Đuôi 7
21/10/2019  Đầu 7 Đuôi 4 Win Đầu 7 Đuôi 4
20/10/2019  Đầu 4 Đuôi 9 Win Đầu 4 Đuôi 9
19/10/2019  Đầu 5 Đuôi 8 Win Đuôi 8
18/10/2019  Đầu 0 Đuôi 2 Miss
17/10/2019  Đầu 7 Đuôi 5 Miss
16/10/2019  Đầu 9 Đuôi 1 Win Đuôi 1
15/10/2019  Đầu 3 Đuôi 0 Win Đầu 3 Đuôi 0
14/10/2019  Đầu 7 Đuôi 2 Miss
13/10/2019  Đầu 1 Đuôi 5 Miss
12/10/2019  Đầu 3 Đuôi 6 Miss
11/10/2019  Đầu 3 Đuôi 5 Miss
10/10/2019  Đầu 4 Đuôi 6 Win Đầu 4 Đuôi 6
09/10/2019  Đầu 8 Đuôi 4 Win Đầu 8 Đuôi 4
08/10/2019  Đầu 0 Đuôi 6 Win Đầu 0
07/10/2019  Đầu 4 Đuôi 6 Miss
06/10/2019  Đầu 4 Đuôi 4 Miss
05/10/2019  Đầu 9 Đuôi 8 Miss
04/10/2019  Đầu 5 Đuôi 1 Win Đầu 5 Đuôi 1
03/10/2019  Đầu 2 Đuôi 7 Win Đầu 2 Đuôi 7
02/10/2019  Đầu 8 Đuôi 1 Win Đầu 8 Đuôi 1
01/10/2019  Đầu 7 Đuôi 9 Miss